วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554

ทำความฝันให้เป็นจริง

ทำความใฝ่ฝัน ให้มันเป็นจริง
สรุปย่อหนังสือ
ทำความใฝ่ฝัน ให้มันเป็นจริง

ผู้เขียน ไพบูลย์ สำราญภูติ
การทำความฝันให้เป็นความจริงนั้นไม่ยากเลย คำว่า “ทำไม่ได้” ไม่มี จะมีก็แต่ “ไม่ได้ทำ”  ขอเพียงอย่าฝันให้เกินความสามารถของตนเองเท่านั้น  เริ่มจากการได้ใฝ่ฝัน แล้วลงมือทำด้วยพลังสมอง พลังใจ และพลังกาย สอดผสานให้เป็นหนึ่งเดียว พร้อมฝ่าฟันปัญหาอุปสรรค หมั่นเก็บเกี่ยวเทคนิค   ภูมิปัญญา และประสบการณ์ดี ๆ ที่รายล้อมอยู่รอบ ๆ ตัว มาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุด ก็จะภูมิใจกับสิ่งที่ได้ตัดสินใจด้วยตนเอง และความฝันก็จะไม่ไกลเกินกำลังที่จะทำได้จริง
•เริ่มจาก ตั้งความฝัน แล้วบอกตัวเองว่า “เราทำได้” แล้วลงมือทำตามที่เห็นคนอื่นเขาทำ  อยากจะได้อะไร ตัดสินใจเสียแต่วันนี้  เขียนแนวทางความฝันของคุณไว้ เพื่อจะได้รู้ว่าคุณจะทำให้มันเป็นจริงได้อย่างไร เขียนทีละเรื่อง ฝันทีละอย่าง ทำให้สำเร็จอย่างหนึ่งแล้วจึงฝันต่อ
•อย่าคอยให้โชคช่วย  สร้างโอกาสให้ตัวเอง เตรียมตัวให้พร้อม ทำงานให้มากกว่าคนอื่น
•อย่าคิดว่าเงินซื้อความสำเร็จได้  ถ้าใช้เงินซื้อความสะดวกสบาย คุณจะกลายเป็นคนหยิบโหย่ง สุรุ่ยสุร่าย เกียจคร้าน  ที่สุดทรัพย์สมบัติที่มีก็หมดไป และไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เลย
•เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  การเรียนจากตำราในโรงเรียนเป็นสิ่งสำคัญ แต่ประสบการณ์เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญกว่า เพราะจะช่วยให้คุณก้าวหน้าและประสบความสำเร็จได้มากกว่า ดังนั้น ต้องหาประสบการณ์ด้วยการลงมือทำด้วยตัวเอง
•พยายามทำให้ได้ดีที่สุด มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะได้ผลตอบแทนมาก/น้อย คุ้ม/ไม่คุ้ม
•เป็นนักฟังที่ดี เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากผู้อื่น เพื่อนำไปใช้ หรือหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทำให้เกิดปัญหา รวมทั้งได้แนวคิดจากผู้อื่นมาป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
•เป็นนักคิดสร้างสรรค์ คิดแล้วทำ และทำอย่างคิด ดีกว่าคิดแล้วไม่ได้ทำ
•ไม่สร้างศัตรู สุภาพอ่อนน้อม ทำตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้ เสมอต้นเสมอปลาย
•รู้จุดอ่อนจุดแข็งของตัวเอง เพื่อนำจุดแข็งมาใช้ประโยชน์ และหลีกเลี่ยงมิให้เกิดจุดอ่อน
•อย่าอ้างโน่นอ้างนี่ เช่น อายุ อากาศ สภาพแวดล้อม ฯลฯ สิ่งเหล่านั้นไม่เป็นอุปสรรคใด ๆ ต่อความสำเร็จ ถ้าคุณหาสาเหตุให้เจอแล้วแก้ไข
•ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น จะช้าหรือเร็ว อยู่ที่คุณจะมุ่งมั่นเพียงใด  ถ้าไม่ยอมลำบากก่อน แล้วจะสบายเมื่อปลายมือได้อย่างไร
•พอใจในสิ่งที่ได้ ภูมิใจในสิ่งที่ทำ  ทะเยอทะยานแต่ไม่โลภ ความทะเยอทะยายทำให้เกิดความก้าวหน้า ความโลภทำให้เกิดความล้มเหลว
•เลือกคบคนที่ประสบความสำเร็จ เพราะจะเป็นตัวอย่างที่ให้คุณได้เรียนรู้ และเป็นแรงจูงใจให้อยากทำให้สำเร็จอย่างเขา คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล
•เติมพลังเชื้อเพลิงแห่งความปรารถนาไว้เสมอ อย่าให้มอดดับ เพื่อให้ตื่นตัวและมีชีวิตชีวาในการทำความฝันให้สำเร็จ
อย่ารอช้า ลงมือเดี๋ยวนี้ ทำความฝันของคุณให้เป็นจริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น